MO-Vision Consulting

Activiteiten

Op welke gebieden kan MO-Vision consultancydiensten leveren?

MARKTONDERZOEK

Marktonderzoek kan veel cijfertjes en percentages opleveren maar heeft U er daadwerkelijk iets aan? MO-Vision vindt dat onderzoek resultaten moet leveren die U informeren en inspireren, en die U kunnen helpen in de huid van de klant te kruipen. MO-Vision heeft ervaring met vele vormen van consumentenonderzoek en kan adviseren over de toe te passen methode, zodat er informatie komt waar U daadwerkelijk wat aan heeft en waar U mee verder kunt.
MO-Vision heeft ook veel ervaring in expert-interviews: diepte-interviews onder de verkopers van het product bijvoorbeeld, om de expertise die in de branche zelf beschikbaar is, te benutten.
Ook met diepte-interviews of groepsdiscussies met consumenten zelf hebben we veel ervaring, waarin onze toegevoegde waarde vooral bestaat in het interpreteren van de resultaten: de uitkomsten in een context plaatsen en niet zomaar letterlijk nemen!

Pijltje omhoog

MARKETING STRAGEGIE EN MERKENBELEID

MO-Vision kan het marketingproces ondersteunen door een zeer bewuste 'customer focus' naar voren te brengen. Veel bedrijven hebben ondanks hun klantgerichtheid, ondanks hun door professionele bureaus uitgevoerde marktonderzoek, het directe kontakt met de klant en het begrip voor de klant enigzins verloren. Wij hechten sterk aan realistisch, direkt kontakt met de klant om de marketing aktiviteiten te evalueren: REALITY-CHECK MARKETING.

Pijltje omhoog

NPD (NEW PRODUCT DEVELOPMENT):

Ontwikkeling van een totaal nieuw concept door uw bedrijf. Veel bedrijven zijn zeer afhankelijk van hoe een nieuw product in de smaak valt bij de klant. Maar hoe het productontwikkelingsproces zo te sturen, dat de kans op succes zo groot mogelijk is? Hoe past het idee in de STRATEGIE? Hoe pakt u de UITVOERING aan? Welk MARKTONDERZOEK kan helpen de juiste beslissingen te nemen? MO-Vision richt zich hierbij op het creëren van de juiste harmonie tussen drie gebieden:

  • Design development
    Ontwerp en esthetiek worden soms teveel door technische experts of vormgevings-creatieven gestuurd. Hoe kunt U het ontwerp en de esthetiek aan laten sluiten op de behoeften van de klant en de mogelijkheden van uw bedrijf?
  • Technical capabilities & competences
    Uw bedrijf heeft haar sterkten en zwaktes op het gebied van ontwikkeling en productie, hoe deze het best te benutten?
  • Customer focus
    Uiteindelijk moet het nieuwe product, toegevoegde waarde opleveren voor de klant. En klanten hebben daar hun eigen ideeën over… Zijn de toekomstige klantenbehoeftes en trends in de samenleving voldoende gereflecteerd in het ontwikkelingsproces?

Het komt regelmatig voor dat productontwikkeling teveel op 1 pijler rust. MO-Vision heeft jarenlange ervaring in de aansturing van nieuwe producten en kan haar clienten helpen om een goed proces op te zetten. Dit uiteraard in directe samenwerking met alle experts binnen uw bedrijf zelf! MO-Vision beoogt niet om een eigenzinnig advies te geven, maar om uw bedrijf zoveel mogelijk te begeleiden en te helpen om de ontwikkeling in een goed kader te zetten en een objectieve coördinatie te houden.

Pijltje omhoog

SECOND OPINION

MO-Vision kan ook een 'second opinion' leveren, en als waardevol klankbord fungeren. Nieuwe gezichtspunten die U weer nieuwe inspiratie opleveren! Productontwikkeling is een thema dat nu eenmaal vaak moeilijke keuzes met zich meebrengt. Een dergelijke ' klankbord-functie' kan al voor een relatief beperkt budget ingehuurd worden, bijvoorbeeld een gering aantal uren per maand kan al voldoende zijn. Neem eens vrijblijvend kontakt met ons op voor meer informatie of gedachtenuitwisseling.

Pijltje omhoog

DESIGN & STYLING BEGELEIDING

Schetsen, tekeningen, modellen, allerlei ideeën voor nieuwe features…. Hoe maakt U de keuze daarin? Hoe te kiezen als een designer met drie geweldige voorstellen komt? Hoe verder te gaan als een designer met drie voorstellen komt die U totaal niet bevallen? Hoe te voorkomen dat de persoonlijke smaak de designkeuzes teveel beïnvloedt? MO-Vision heeft zeer veel ervaring in het "lezen" en beoordelen van designs en kan een beslissingsproces begeleiden dat -en de creativiteit, - en de objectiviteit stimuleert en bovendien kan anticiperen op de smaak van de toekomstige klanten. Ervaring en "Common sense" zijn hierbij zeer belangrijk.

Pijltje omhoog

WINKELGEDRAG / SHOWROOM ADVIES

Hoe orienteren de klanten zich in winkels, welke psychologie komt hierbij kijken, en hoe de showroom zo in te richten dat de winkelbeleving positief is naar de klant toe en tegelijkertijd de verkoop stimuleert?
Welke layout is daarvoor nodig? Wat voor display materialen zijn nuttig?
MO-Vision heeft langdurige ervaring in onderzoek en advies betreffende showroom materialen en showroom design.

Pijltje omhoogIntroductie
Activiteiten
Wij zijn wij?
Portfolio
Contact
Nederlands English
 
bottom graphics
© MO-Vision Consulting 2003-2023